Sydlollands Rutelaug

Sydlollands Rutelaug
 
Ridning er tilladt i skovene på de afmærkede ridestier og med ridekort Der er en cirkel rute i Høvænge skoven, der er en frem og tilbage rute i Brentelund skoven og der kan rides igennem Egeskoven til ringruter på offentlig vej Ridekort købes ved henvendelse til Sydlollands Rutelaug hvor det er muligt at købe dagskort og årskort til skovene.

Ordensregler, skovkort med angivelse af ridestierne og parkering udsendes sammen med ridekortet. Ridekortet udstedes efter indbetaling til Nordea konto 2205 4393445195 eller mobil pay 31564. Der er mulighed for dagskort som kan betales til mobil pay 31564 Kvittering medbringes på mobilen Indbetalers navn skal påføres indbetalingen for den er gyldig som kvittering.


Ridekort 1/4 til 30/9 100,00 kr.

Dagskort 50,00 kr.

Rideregler for ridning i Kærstrup skovene

Gyldigt ride kort eller kvittering medbringes og forevises på forlangende til den der spørger. Årskort på papir eller som billede på mobilen. Dagskort som kvittering fra MobilePay på mobil telefon. Der må ikke rides udenfor de afmærkede ruter. Der må ikke rides i dyrehaven, som er det grønne område der ligger over for slottet. Der må ikke smides noget i skoven.
Rideregler for ridning i Kærstrup skovene
 
Gyldigt ride kort eller kvittering medbringes og forevises på forlangende til den der spørger. Årskort på papir eller som billede på mobilen. Dagskort som kvittering fra MobilePay på mobil telefon. Der må kun skridtes i skovene. Der skridtes i kanten langs skovvejene. hvis der ikke er plads i kanten kan der skridtes på midten, ikke i sporerne. Der må ikke rides udenfor de afmærkede ruter. Der må ikke rides i dyrehaven som er det grønne område der ligger over for slottet. Der må ikke smides noget i skoven. Hvis hesten gøder på vejen fjernes det ind i rabatten.
Webmaster: Louise Svendsen  | Tlf.: 3013 9663 | louisefenja@hotmail.com