Smed, dyrlæge...

SMED:
Får du akut brug for en smed på turen så kontakt en af flg.:
Kasper Børresen  26287833
Lasse Børresen 23709418
 
DYRLÆGE:
Akut dyrlæge:
Mobil:  40 23 46 96
 
- eller kontakt en tovholder i det område du færdes i for kontakter til smed, dyrlæge eller anden form for hjælp!
 
TOVHOLDERE PÅ RUTELAUGENE:
 
Sydlollands Rutelaug
Erik West, mobil: 6092 2047

Kettinge Rutelaug

Louise Jørgensen, mobil: 2514 4909
 
Nordfalster Rutelaug
Lise Lous Jørgensen, mobil: 2658 7324
 
Nakskov Rutelaug
Louise Svendsen, mobil: 3013 9663
 
Frederiksdal Rutelaug
Jørgen Coulthard, mobil: 2032 8072
 
Søllestedgaard Rutelaug
Louise Svendsen, mobil:  3013 9663
 
Naturpark Maribo Rutelaug
Annette Greenfort, mobil 5151 4401
 
Fejø Rutelaug
Karin Birkedal, mobil 3066 1032
 
 
Webmaster: Louise Svendsen  | Tlf.: 3013 9663 | louisefenja@hotmail.com