Lollands Hestelaug

Lollands Hestelaug blev stiftet i 2009, som en forening, der skulle videreføre det oprindelige græsrodsinitiativ RideruteLolland.  Se vedtægter her

Ved generalforsamling d. 7. marts 2011 blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen, som efterfølgende har konstitueret sig således:

Bestyrelsen:

Formand Kim Roar, Fejø

Kasserer Lisa Johansen, Toreby

Sekr. og formidler Pernille Krogh, Kettinge

Kommunikation og formidling Annette Greenfort, Godsted

Medlem Jørgen Rasmussen, Fejø

Suppleanter:

Egon Larsen, Krårup

Annelise Bach Nielsen, Hunseby

Revisor:

Poul Lund, Kristianssæde

Revisorsuppleant:

Tina Christiansen, Errindlev

Webmaster: Louise Svendsen  | Tlf.: 3013 9663 | louisefenja@hotmail.com