Fejø Rutelaug

Klik på  her for at gå til Fejø Rutelaugs hjemmeside.
 
Fejø har unikke ride- og køremuligheder, som dog primært er knyttet til private ejendomme. De kan derfor kun opleves ved at kontakte Jørgen Rasmussen eller Karin Birkedal, som har indgået aftale med en række lodsejere om, hvor der kan rides/køres -  hvornår.
 
 
Foto v/A.Greenfort
 
 
KONTAKT:
Karin Birkedal
tlf. nr.: 3066 1032
 
Webmaster: Louise Svendsen  | Tlf.: 3013 9663 | louisefenja@hotmail.com