Naturpark Maribosøerne Årskorttur 2013

Flot tur med 29 ryttere og 1 kusk med vogn i 2 grupper. Se mange flere billeder fra årskortturen på rutelaugets egen hjemmeside www.naturparkmaribo-rutelaug.dk
 
Webmaster: Louise Svendsen  | Tlf.: 3013 9663 | louisefenja@hotmail.com