Bestyrelsen

Formand
Randi Storm
tlf.: 2178 7870
randistorm@outlook.com
Næstformand Louise Svendsen louisefenja@hotmail.com
Sekretær Henriette Lund Pedersen henriettelundpedersen@hotmail.com
Kasserer Jane Petersen bechers90@hotmail.com
 Menig Jodi Jørgensen joj@bindernaes.dk
 Menig Lise Lous Jørgensen
liselous@gmail.com
 Menig Sasha Petersen  sashabech@hotmail.com
 Suppl. Tove Børresen
toveborresen@hotmail.com
 Suppl. Annette Greenfort annette.greenfort@gmail.com

 


                    

                   
Webmaster: Annette Greenfort  | Tlf.: 5151 4401 | greenfort@dansk-infodesign.dk